Tiger Corporate Finance & Strategy is een corporate finance boutique gespecialiseerd in het aantrekken van groeifinanciering voor ondernemers.

Tiger Corporate Finance & Strategy heeft een groot netwerk van meer dan 150 binnen- en buitenlandse, traditionele en alternatieve financiers/ (venture capital) investeerders voor MKB en MKB+ bedrijven. Met een sterke focus op financieringen tussen de 250.000,- EURO en 10.000.000,- EURO.

De onderneming is gespecialiseerd in het stapelen van diverse financieringsvormen, waardoor de optimale financieringsmix ontstaat, tegen de meest gunstige voorwaarden.

Dit kan een bedrijfsfinanciering zijn die zowel via vreemd vermogen als eigen vermogen kan worden ingevuld.

Door onze dienstverlening, kennis en netwerk kun je jouw plannen realiseren op een manier die het best bij jou past.

Je kunt bij Tiger Corporate Finance & Strategy terecht voor de volgende financieringsvormen:

  • Groeifinanciering;
  • Vastgoedfinanciering (ook Box 3 financieringen);
  • Werkkapitaalfinanciering;
  • Overnamefinanciering;
  • Herkapitalisatie;
  • Herfinanciering;
  • Versterking risicodragend vermogen;
  • Heronderhandelingen van bestaande leningsvoorwaarden.

Dienstverlening:

Aankoopbegeleiding, Verkoopbegeleiding, Financiering, Waardebepaling, Recovery, Strategische advisering