SaaS-oplossing voor impact management

6 januari 2022

Beschrijving onderneming:

Dit is een sociale onderneming met een SaaS-oplossing voor impact management door missie-gedreven organisaties. Deze startup ontwikkelt de infrastructuur voor een economie gericht op maatschappelijke waarde creatie. De startup heeft met succes een prototype ontwikkeld wat gefinancierd is door potentiële gebruikers van het platform. Daarom willen ze nu door ontwikkelen naar een MVP.

Het probleem: Maatschappelijke verandering is complex en vereist vaak systeemverandering. Om deze impact te realiseren zijn er een aantal dingen nodig, namelijk: kritisch denken, wetenschappelijke input, een leerattitude en co-creatie met vele stakeholders. Bovendien, het is dit een belangrijke tegenbeweging tegen een groeiende trend richting populisme, ‘quick fixes’, goede bedoelingen zonder reflectie.

De oplossing: De startup biedt een online platform en tool voor het co-creëren van effectieve interventies voor sociale en ecologische verandering, op basis van zogenaamd “Theory of Change” denken. Op het platform visualiseren organisaties de rationale achter hoe een interventie of beleid een maatschappelijk veranderproces in beweging brengt en zo:

 • maatschappelijke waarde genereert;
 • reflecteren en onderbouwen ze deze rationale met validatie en wetenschappelijke theorie;
 • betrekken ze stakeholders bij het proces;
 • maken aannames en lacunes in bewijs expliciet;
 • tracken ze hoe hun begrip van het veranderingsproces over de loop van de tijd verandert.

De tool biedt o.a. de volgende functionaliteit:

 • Bouwen van causale modellen.
 • Realtime samenwerking en co-creatie.
 • Feedback vergaren vanuit stakeholders.
 • Presenteren van een interactieve Theory of Change.
 • Volgen van veranderingen over de tijd en daarmee het volgen van het strategische leerproces dat de organisatie heeft doorgemaakt.
 • Toegang tot ‘mid-level theorieën’.
 • Verbinding maken met een community en inspiratie halen uit de Theory of change van anderen.

Het platform en de tool ondersteunen op deze wijze strategievorming waarin maatschappelijke waardecreatie het uitgangspunt is als ook impact management in het algemeen. Met de hulp van het platform van deze startup veranderen organisaties hun Theory of Change in een levend document en bouwen ze effectieve impact strategieën. Ze gebruiken het platform om een leercultuur rond maatschappelijke waardecreatie te bevorderen, evenals voor communicatie, stakeholder betrokkenheid, rapportage en planning.

Tot nu toe hebben twaalf organisaties interesse in het platform en een de startup gefinancierd zodat ze de prototype konden ontwikkelen. Daarbij heeft de Verenigde Naties sinds kort Theories of Change verplicht gesteld aan al haar instituten.

 

Business Model:

SaaS abonnementsmodel
 

Type klant:

B2B

 

Gewenst type investeerder:

Angel investor; Venture Capital; Accelerator

 

USP’s:

Enige tool gericht op het embedden van Theory of Change denken in de organisatiecultuur.
 

Benodigd Kapitaal:

€325.000,- (Reeds is €75.000,- al voldaan door WBSO subsidie en investeringen van uit de onderneming zelf, de totale ronde is €400.000.)
 

Investeringsbehoefte:

– 60% Aanname nieuw personeel voor productontwikkeling.

– 25% Productontwikkeling extern.

– 10% Operationele kosten.

– 5% Marketing.

 

Sector:

B2B Software, Impact, Platform, SaaS

 

Bedrijfsfase:

Pre-seed

 

Aantal founders:

1

 

Aantal huidige werknemers:

1-5

 

Ervaring:

Deze ondernemer heeft eerder een marktonderzoeksbureau opgezet en verkocht. Daarnaast heeft de ondernemer een PhD op het onderwerp van de start-up en heeft dit het onderwerp gepresenteerd binnen de VN.
 

Omzet (Prognose) komende 13-24 maanden:

€175.000,-

Huidige maandelijkse kosten:

€0,-

 

Reeds toegezegde financiering in deze ronde:

€75.000,-
 

Overige relevante informatie:

Een pitch deck is op verzoek beschikbaar.

De startup werkt aan infrastructuurontwikkeling met maatschappelijke relevantie: het naar een hoger niveau tillen van de internationale impact sector middels het sterker sturen op maatschappelijke impact. Financieringsinteresse komt voornamelijk uit de hoek van:

a) organisaties die de tool t.z.t. zelf willen gebruiken,

b) maatschappelijke organisaties,

c) impact-gedreven family offices en business angels.

Voor de ontwikkeling van het prototype is €200.000+ geïnvesteerd middels klanten die vooruit hebben betaald. We hebben ook een e-learning op het onderwerp “Theory of Change” ontwikkeld.

Videopitch bekijken

"*" geeft vereiste velden aan

Interesse? Wij verbinden je graag!

Naam*

Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code