Hèt projectbureau dat helpt groene waterstof ook duurzaam te maken!

13 juli 2022

Dit profiel is niet meer beschikbaar

Reageren op dit profiel is op dit moment niet mogelijk.

Groene waterstof is booming! We staan aan het begin van een wereldwijde transitie naar groene waterstof als energiedrager. De komende jaren zal er wereldwijd veel geïnvesteerd worden in de grootschalige productie van waterstof door middel van grote zonneparken, windparken en elektrolyse.

Het is te verwachten dat in ontwikkelingslanden met veel zon en wind grootschalig duurzame energie zal worden geproduceerd, omdat de omstandigheden daar gunstig zijn. De energievraag is daar echter laag, terwijl de vraag naar energie in ontwikkelde landen, zoals in Europa, hoog is. Door de elektriciteit om te zetten in groene waterstof of afgeleide producten als ammoniak, kan de energie efficiënt en over grote afstanden worden vervoerd.

Op dit moment worden er al afspraken gemaakt over handel in waterstof tussen ontwikkelingslanden en rijke (ontwikkelde) landen. Het is belangrijk te voorkomen dat er alleen welvaart en groene groei plaatsvindt waar de groene waterstof wordt gebruikt en niet daar waar deze wordt geproduceerd. Deze behoefte wordt inmiddels breed gedeeld, maar de oplossingen nog niet.

Deze startup levert die. De onderneming heeft de passende ervaring en het netwerk om in (en tussen) Europa en Afrika waterstof projecten die bijdragen aan de wereldwijde waterstofeconomie EN aan groene groei en duurzame ontwikkeling te ontwikkelen, te organiseren en uit te voeren.

Sinds december 2021 heeft deze startup gewerkt aan de ontwikkeling van het model: het ontwikkelen van een hydrogen valley die bijdraagt aan de SDG’s. Ze hebben in deze tijd hun potentiële klantennetwerk en de naamsbekendheid opgebouwd, en zijn (technische) partnerverbanden aangegaan zodat ze bij grote opdrachten direct op kunnen schalen. Tegelijkertijd hebben ze mensen aan zich verbonden met expertise in business development, programma management, communicatie, opleiding en training en commerciële energietechniek. Daarbij hebben ze gewerkt aan scholing en teambuilding. Hiernaast zijn de eerste afspraken voor het eerste kantoor in west Afrika gemaakt en wordt deze binnenkort geopend. 

Hiernavolgend zijn de eerste opdrachten van verschillende overheden en overheid-gelieerde organisaties, een opdracht van een groot energiebedrijf, investeringsbank en drie Afrikaanse consortia voor een opdracht binnen. Ook in Zuid-Europa zijn gesprekken over een potentiële opdracht gestart.

 

Business Model:

In de markt van groene waterstof, die voor velen nieuw is en snel gaat groeien, verkoopt deze onderneming haar ervaring op het gebied van de implementatie van een goed werkend model voor de opzet, implementatie en uitvoering van Hydrogen Valleys met Impact. Die zorgen voor versnelling van de transitie, een goede businesscase en dragen bij  aan duurzame ontwikkeling.

In eerste instantie richt deze onderneming zich op het organiseren van waterstof-ketens die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Afrikaanse landen. De ontwikkeling van de productie, het gebruik en export van groene waterstof in landen met veel mogelijkheden voor duurzame energieproductie en opkomende economieën is zeer interessant. De handel in groene waterstof tussen Europa en Afrika (40 GW gepland) krijgt steeds meer vorm: een uniek moment om ook de organisatie van die ketens goed te organiseren. In de tweede fase is uitbreiding voorzien in Oost-Europa. Door ontwikkeling, organisatie en implementatie van projecten waarin de productie en het gebruik van groene waterstof hand in hand gaat met duurzame ontwikkeling en groene groei aan zowel de productiezijde (in ontwikkelingslanden) als aan de afnamezijde. Bedrijven, consortia en overheden worden begeleid bij trade deals, het ontwikkelen van passende wet- en regelgeving en de ontwikkeling van Hydrogen Valleys, gericht op duurzame groei en op verbinding tussen de verschillende Hydrogen Valleys.

Naast dit alles gaan ze een label (keurmerk) ontwikkelen, implementeren, uitgeven en controleren waarmee bedrijven kunnen aantonen dat de geproduceerde en gebruikte groene waterstof beantwoordt aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

 

Type klant:

B2B

 

Gewenst type investeerder:

Angel investor, Venture Capital

 

USP’s:

Ontwikkelde landen hebben veel duurzame energie nodig, meer dan ze zelf kunnen produceren, en groene waterstof maakt het gemakkelijk om zonne- en windenergie over grote afstanden naar hen te vervoeren. Groene waterstof zal ook in ontwikkelingslanden worden geproduceerd. Landen die veel doortastende maatregelen nodig hebben om klimaatverandering en armoede te bestrijden en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot groene energie en om ontbossing tegen te gaan.

Het grote verschil met olie en gas is dat groene waterstof moet worden ontwikkeld in een waardeketen van productie, vervoer, opslag en gebruik. Een Hydrogen Valley-manier van werken.

Een unieke propositie: de ondernemers zijn als experts reeds geruime tijd actief in het internationale speelveld van energie en waterstof en kennen geen andere instanties, bedrijven of organisaties die zich richten op wereldwijde ontwikkeling van Hydrogen Valleys in samenhang met duurzame ontwikkeling en groene groei.

Er is momenteel vooral veel aandacht voor de technische aspecten van waterstof, terwijl de verschillende landen, de EU en ook de VN steeds meer aanvullende eisen op het gebied van SDGs/ESG stellen. Denk aan financieringsvoorwaarden en verplichtingen in jaarrapportages. Zowel op VN, EU als nationaal niveau heeft deze startup onderzoek gedaan en schrijft reeds mee aan regelgeving en randvoorwaarden. Er bestaan al wel veel afspraken over de technische kant en effecten van (groene) waterstof, maar niet over de sociaaleconomische voorwaarden. De onderneming richt zich op de combinatie: ze ontwikkelt, organiseert en implementeert Hydrogen Valleys met Impact. Op basis van de eerste opdrachten en analyses is geconstateerd dat daar behoefte aan is

 

Benodigd Kapitaal:

€200.000,-

De onderneming heeft minimaal €150.000,- nodig om operaties goed op te zetten.

 

Investeringsbehoefte:

– 50% Uitbreiding team (medewerkers met expertise waterstof, Hydrogen Valleys en SDGs/ESG).

– 15% Internationale netwerk (ontwikkeling en lokale agenten).

– 35% Inkoop financiële kennis, notaris, huisvesting, reiskosten.

 

Sector:

Energy, Zakelijke dienstverlening

 

Bedrijfsfase:

Early Growth

 

Aantal founders:

3

 

Aantal huidige werknemers:

4

 

Ervaring founders:

De eerste oprichter is een internationaal expert op het gebied van industrie, waterstof, energiesystemen en infrastructuur. Zij is oud-gedeputeerde in Noord-Nederland, bestuurslid van de Green Hydrogen Organisation in Genève en bekleedt diverse andere functies in de energie- en industriesector.

De tweede oprichter is een expert op het gebied van impact strategieën en heeft voor een breed scala aan internationale non-profitorganisaties gewerkt aan het beïnvloeden van het publieke debat en beleid, over een veel verschillende SDG-onderwerpen. Ze heeft in verschillende Afrikaanse landen gewoond en gewerkt en met maatschappelijke organisaties en multi-stakeholder platforms gewerkt aan onder andere beleidsbeïnvloeding op lokaal, nationaal en supranationaal (bestuurs)niveau.   

De derde oprichter heeft een uitgebreide staat van dienst in bedrijfs strategieconsultancy, SDG-consulting en in de NGO-sector, met name in microfinanciering. Ze heeft grote internationale programma’s en projecten geleid en brengt een aanzienlijke expertise in over de Sustainable Development Goals en sociale impact modellering.

 

Maandelijkse omzet (huidig):

< €10.000,-
 

Omzet (Prognose) komende 12 maanden:

€300.000- tot €500.000,-

 

Omzet (Prognose) maand 13 – 24:

€600.000,- tot €900.000,-

 

Huidige maandelijkse kosten:

€11.000,-

Overige relevante informatie:

De founders hebben tot nu toe met name tijd maar ook een deel kapitaal in gebracht. Veel kosten zijn door de founders voorgefinancierd.

 

Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code