fbpx

Begrippenlijst

Wij leggen je graag uit welke begrippen belangrijk zijn op venturecapital.nl

Venture Capital


Venture capital, of durfkapitaal is kapitaal dat aan bedrijven wordt verstrekt om de (snelle) groei van het bedrijf te financieren.

Banken zijn traditionele vreemd vermogen financiers, die met name in het MKB, vooral op historische kasstromen en zekerheden financieren. Wanneer je als ondernemer een financiering aanvraagt bij bank om snelle groei te financieren wordt dat veelal niet (volledig) gehonoreerd.

Bedrijven die snel groeien kennen gemiddeld genomen een hoog risico, waardoor dit niet binnen het profiel van een bank past.

Toch zijn er partijen die de snelle groei willen financieren, dit zijn de zogenaamde venture capital financiers.

Door het hogere risicokarakter verlangen venture capital financiers een hoog rendement op hun investering, hierdoor gaat een venture capital financiering veelal gepaard met de verkoop van een deel van het te financieren bedrijf, alhoewel hier ook uitzonderingen op zijn.

Private Equity


Private equity, of in het Nederlands privaat vermogen, is het beleggen in bedrijven die niet op de beurs staan genoteerd. Private equity financiering kan worden gezien als de “opvolger” van venture capital, omdat private equity veelal investeert wanneer bedrijven uit een snelle groeifase komen. Hierdoor investeren private equity investeerders in langer bestaande en stabielere bedrijven.

Business Angel
Een business angel (of angel investor), is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling, of product.
Business Angels zijn veelal financiers die investeren in de Pre Seed, Seed en/of Growth Capital fase.

Due Dilligence (DD)


Een Due Dilligence onderzoek (DD) is een gedetailleerd onderzoek van financiers/investeerders voorafgaand aan een mogelijke transactie of investering. Dit bevat doorgaans een financieel, commercieel, ICT, juridisch en fiscaal onderzoek.

EBITDA


Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Wat in het Nederlands staat voor: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
EBITDA is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf.
Het betreft de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten.
EBITDA wordt veelal gebruikt als een maatstaf voor waardering van een onderneming (inclusief schulden) en wordt vaak gebruikt door private equity om potentiële overnamekandidaten te waarderen en daarna te herfinancieren.

Equity


Equity staat voor eigen vermogen of aandelenkapitaal.

Exit


Een exit is het te gelde maken van een investering door de aandeelhouder(s) door de onderneming te verkopen of naar de beurs te brengen (‘IPO’).

Fonds

Een fonds is een entiteit die kapitaal verzamelt bij verschillende investeerders (de ‘Limited Partners’) en dit gezamenlijke bedrag gedurende de looptijd van het fonds investeert. Het fonds wordt beheerd door de fondsbeheerder of fondsmanager (de ‘General Partner’).

Growth Capital

Growth Capital is een type investering in bedrijven die kapitaal nodig hebben om (sneller) te kunnen groeien. Dit in tegenstelling tot ‘Buy-out Capital’ wat wordt gebruikt aandeelhouders van volwassen bedrijven uit te kopen.

Internal Rate of Return (IRR)

De Internal Rate of Return (IRR) is het gemiddelde jaarlijkse rendement op een door een investeerder gemaakte investering.
Op fondsniveau wordt de IRR gemeten over het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal. IRR is niet te verwarren met Effectief Rendement, waarbij het rendement over het toegezegde kapitaal wordt berekend.
Voor veel investeerders is Effectief Rendement een betere maatstaf voor het werkelijke rendement, omdat Effectief Rendement de opportunity kosten van niet-geïnvesteerd kapitaal meerekent.

Leverage

Leverage is het gebruiken van vreemd vermogen bij het structureren en financieren van investeringen, waardoor het behaalde rendement op het eigen vermogen hoger wordt.

Investeringsperiode

Investeringsperiode is de periode waarin de fondsbeheerder het toegezegde kapitaal mag investeren.

Management Buy Out


Een management Buy Out is een transactie waarbij het zittende management het huidige management uitkoopt en aandeelhouder wordt van een onderneming. Deze transactie is uitermate geschikt om te financieren middels een private equity/venture capital financier.

Seed capital


Seed capital is het type financiering dat financiers aan een startende onderneming verstrekt voordat de onderneming omzet genereert. Het product of dienst is uitontwikkeld en de onderneming is op zoek naar seed capital.
Seed financiering is qua omvang kleiner dan venture capital

Pre seed financiering


De pre seed financiering is de verstrekte financiering in de vroegste levensfase van de onderneming. Er is vaak alleen een idee voor een product/dienst. De pre seed financiering wordt gebruikt om de ontwikkeling van de dienst/product te financieren.
Deze fase wordt veelal gefinancierd door de oprichters van een bedrijf. Daarnaast zijn de Family Friends & Fools (FFF) ook een partij die in deze fase financiert.
Veelal kan er in deze fase nog een subsidie aangetrokken worden door de ondernemers en zijn er fiscale regelingen, ook sommige crowdfundplatformen kun je benaderen voor een pre seed financiering.

Series A


Een serie A, ook bekend als Serie A-financiering of Series A-investering, is de naam die doorgaans wordt gegeven aan de eerste belangrijke ronde van venture capital financiering. De naam verwijst naar de klasse van (preferente) aandelen die aan beleggers wordt verkocht in ruil voor hun investering. De series A financiering is vaak het moment waarop een venture capital financier instapt in de onderneming. Een Series A financiering is veelal tussen de 500.000 en 10.000.000 Euro groot. Series A financiers verkrijgen voor hun investering veelal een belang tussen de 10% – 40%.

Series B


Een series B financiering is de volgende financieringsronde die na een series A volgt. De verstrekte financiering is veelal hoger dan in de Series B. Sommige private equity financiers stappen in bij een series B financiering.

Heeft u vragen? Neem dan graag contact met ons op via onze contactpagina.

Over Venture Capital

Venture Capital verbind investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor ontstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

© VentureCapital.nl – Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest – Tel: 030-300.32.27 – info@venturecapital.nl  FAQ  Disclaimer  Privacybeleid

Webdesign door SDG Works