Begrippenlijst

Op VentureCapital.nl leggen we je graag uit welke venture capital en private equity gerelateerde begrippen belangrijk zijn.

Angel investor

Een angel investor (of business angel), is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling, of product.
Business Angels zijn veelal financiers die investeren in de Pre Seed, Seed en/of Growth Capital fase.

Due Dilligence (DD)

Een Due Dilligence onderzoek (DD) is een gedetailleerd onderzoek van financiers/investeerders voorafgaand aan een mogelijke transactie of investering. Dit bevat doorgaans een financieel, commercieel, ICT, juridisch en fiscaal onderzoek

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Wat in het Nederlands staat voor: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
EBITDA is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf.
Het betreft de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten.
EBITDA wordt veelal gebruikt als een maatstaf voor waardering van een onderneming (inclusief schulden) en wordt vaak gebruikt door private equity om potentiële overnamekandidaten te waarderen en daarna te herfinancieren.

Equity

Equity staat voor eigen vermogen of aandelenkapitaal.

Exit

Een exit is het te gelde maken van een investering door de aandeelhouder(s) door de onderneming te verkopen of naar de beurs te brengen (‘IPO’).

Fonds

Een fonds is een entiteit die kapitaal verzamelt bij verschillende investeerders (de ‘Limited Partners’) en dit gezamenlijke bedrag gedurende de looptijd van het fonds investeert. Het fonds wordt beheerd door de fondsbeheerder of fondsmanager (de ‘General Partner’).

Growth Capital

Growth Capital is een type investering in bedrijven die kapitaal nodig hebben om (sneller) te kunnen groeien. Dit in tegenstelling tot ‘Buy-out Capital’ wat wordt gebruikt aandeelhouders van volwassen bedrijven uit te kopen.

Impact beleggen

Impact beleggen is het investeren in bedrijven, organisaties of projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Informal investor

Informal investors zijn investeerders die hun eigen vermogen in andere bedrijven investeren om deze te helpen in hun groei.

Internal Rate of Return (IRR)

De Internal Rate of Return (IRR) is het gemiddelde jaarlijkse rendement op een door een investeerder gemaakte investering.
Op fondsniveau wordt de IRR gemeten over het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal. IRR is niet te verwarren met Effectief Rendement, waarbij het rendement over het toegezegde kapitaal wordt berekend.
Voor veel investeerders is Effectief Rendement een betere maatstaf voor het werkelijke rendement, omdat Effectief Rendement de opportunity kosten van niet-geïnvesteerd kapitaal meerekent.

Investor ready

Of jouw onderneming investor ready of klaar is om op zoek te gaan naar een investeerder.

Leverage

Leverage is het gebruiken van vreemd vermogen bij het structureren en financieren van investeringen, waardoor het behaalde rendement op het eigen vermogen hoger wordt.

Investeringsperiode

Investeringsperiode is de periode waarin de fondsbeheerder het toegezegde kapitaal mag investeren.

Management Buy-Out

Een Management Buy-Out (MBO) is een transactie waarbij het zittende management het huidige management uitkoopt en aandeelhouder wordt van een onderneming. Deze transactie is uitermate geschikt om te financieren middels een private equity/venture capital financier.

Management Buy-In

Een Management Buy-In (MBI) is één van de manieren waarop een bedrijf kan worden overgenomen. Bij een Management Buy-In wordt een bedrijf overgenomen door iemand die nog niet eerder betrokken geweest is bij het desbetreffende bedrijf.

Private Equity

Private equity, of in het Nederlands privaat vermogen, is het beleggen in bedrijven die niet op de beurs staan genoteerd. Private equity financiering kan worden gezien als de “opvolger” van venture capital, omdat private equity veelal investeert wanneer bedrijven uit een snelle groeifase komen. Hierdoor investeren private equity investeerders in langer bestaande en stabielere bedrijven.

Pre-Money versus Post-Money bij Venture Capital

Bij investeringsrondes moeten ondernemers vaak snel enorm veel nieuwe termen en hun betekenis weten. Bij een Venture Capital investeringsronde zijn twee van die termen pre-money en post-money

Pre seed financiering

De pre seed financiering is de verstrekte financiering in de vroegste levensfase van de onderneming. Er is vaak alleen een idee voor een product/dienst. De pre seed financiering wordt gebruikt om de ontwikkeling van de dienst/product te financieren.
Deze fase wordt veelal gefinancierd door de oprichters van een bedrijf. Daarnaast zijn de Family Friends & Fools (FFF) ook een partij die in deze fase financiert.
Veelal kan er in deze fase nog een subsidie aangetrokken worden door de ondernemers en zijn er fiscale regelingen, ook sommige crowdfundplatformen kun je benaderen voor een pre seed financiering.

Seed capital

Seed capital is het type financiering dat financiers aan een startende onderneming verstrekt voordat de onderneming omzet genereert. Het product of dienst is uitontwikkeld en de onderneming is op zoek naar seed capital.
Seed financiering is qua omvang kleiner dan venture capital.

Series A

Een serie A, ook bekend als Serie A-financiering of Series A-investering, is de naam die doorgaans wordt gegeven aan de eerste belangrijke ronde van venture capital financiering. De naam verwijst naar de klasse van (preferente) aandelen die aan beleggers wordt verkocht in ruil voor hun investering. De series A financiering is vaak het moment waarop een venture capital financier instapt in de onderneming. Een Series A financiering is veelal tussen de 500.000 en 10.000.000 Euro groot. Series A financiers verkrijgen voor hun investering veelal een belang tussen de 10% – 40%.

Series B

Een series B financiering is de volgende financieringsronde die na een series A volgt. De verstrekte financiering is veelal hoger dan in de Series B. Sommige private equity financiers stappen in bij een series B financiering.

Startup waardering

Waar bij de waardering van een volwassen onderneming veelal wordt gekeken naar historische cijfers van de afgelopen 2 tot 3 jaar, is dit bij een startup niet mogelijk. Hoe een startup te waarderen?

Term Sheet

Een onmisbare document bij de start van onderhandelingen met een investeerder in de wereld van Venture Capital is de term sheet. Dit is een puntsgewijs overzicht van de voorwaarden om tot een investering te komen en vormt de basis voor verdere onderhandelingen. 

Valley of Death

Dit is hét cruciale moment waar je als ondernemer misschien wel je droom achter je moet laten. Het is het moeilijke gebied tussen jouw enthousiaste plannen en het succes daarvan. The Valley of death.

Venture Capital

Venture capital, of durfkapitaal is kapitaal dat aan bedrijven wordt verstrekt om de (snelle) groei van het bedrijf te financieren.

Banken zijn traditionele vreemd vermogen financiers, die met name in het MKB, vooral op historische kasstromen en zekerheden financieren. Wanneer je als ondernemer een financiering aanvraagt bij bank om snelle groei te financieren wordt dat veelal niet (volledig) gehonoreerd.

Bedrijven die snel groeien kennen gemiddeld genomen een hoog risico, waardoor dit niet binnen het profiel van een bank past.

Toch zijn er partijen die de snelle groei willen financieren, dit zijn de zogenaamde venture capital financiers.

Door het hogere risicokarakter verlangen venture capital financiers een hoog rendement op hun investering, hierdoor gaat een venture capital financiering veelal gepaard met de verkoop van een deel van het te financieren bedrijf, alhoewel hier ook uitzonderingen op zijn.

Heeft u vragen? Neem dan graag contact met ons op via onze contactpagina.

 

 

 

 

 

 

 

Over Venture Capital

VentureCapital.nl verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op onze website.

© VentureCapital.nl B.V. | Design by SDG Works

Scan de code