People Due Diligence

26 januari 2022

Een managementteam is continu in beweging. Denk aan een koerswijziging, impactvolle organisatie- of cultuurverandering, een nieuw MT/directielid, een (voorgenomen) fusie/deelname. Onze ICF-gecertificeerde partner heeft een bewezen track-record voor het begeleiden van Due Diligence of People bij ondernemende bedrijven.

 

Due Diligence of People

In het geval van fusie/deelname begeleidt deze partner de constructieve samenwerking tussen de betrokken partijen/ personen. Het faciliteren van sleutelmomenten van de overname/deelname verhoogt de kwaliteit van de fase van Due Diligence en de kans op succes van de overname. Hun aanpak legt daarnaast een stevige basis voor professionele en transparante omgang met elkaar naar de toekomst zodat een gezamenlijke ambitie & visie gerealiseerd wordt.

 

Aanpak ‘Due Diligence of People’

Kernwoorden voor de aanpak van Due Diligence of People door deze partner zijn: praktisch, relevant, persoonlijk & professioneel.

 

1: Zelfinzicht

Wat is het ondernemersprofiel van de betrokkenen (DGA, MT leden, overnamekandidaat).

  • Hoe beweegt men in het overnameproces en hoe kan hij effectiever deelnemen?
  • Wat zijn de belangrijkste financiële en non-financiële drijfveren van de betrokkenen?
  • Wat is de ambitie van de individuele betrokkenen?

De partner gebruikt hiervoor de unieke vragenlijst “Profiler voor Ondernemers’. Ze rapporteren, bespreken & duiden de individuele profielen aan de hand van een ingevulde vragenlijst en persoonlijke gesprekken. Ze bieden concrete handvatten en waardevolle inzichten op professioneel en persoonlijk vlak.

 

2: Team inzicht & samenwerking

Hoe kan het managementteam zich ontwikkelen en versterken?

  • Hoe verhouden de persoonlijkheden van het management zich tot elkaar en waar kan mogelijk frictie ontstaan?
  • Komen de ambities/visies van de betrokkenen met elkaar overeen?
  • Welke ‘Rules of Engagement’ over samenwerking willen we afspreken?

Met de betrokkenen delen ze open en transparant de uitkomsten van de profielen en creëren ze gezamenlijkheid en vertrouwen als basis voor een kwalitatieve Due Dilligence en voor het versterken van een succesvolle samenwerking in de toekomst.

 

3: Team naar de toekomst

Hoe kan het team zich in de uitvoering van de strategie blijven ontwikkelen?

  • Welke kwaliteiten zijn noodzakelijk om de strategie uit te voeren en hoe sluit dit aan bij de profielen?
  • Welke knelpunten kunnen er mogelijk ontstaan bij de uitvoering van de strategie?

Ze bespreken welke stappen genomen moeten worden voor dit specifieke team voor het realiseren van de ambitie/strategie.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met onze partner voor meer informatie.

Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code