Management Buy Out – Wat is het?

29 december 2020

Wat is een Management Buy-Out?

Bij een management buy-out (MBO) wordt (een substantieel gedeelte van) de aandelen van een bedrijf overgenomen door het huidige management. Dit betekent dus dat de koper het bedrijf doorgaans al goed kent. Er is sprake van vertrouwen tussen koper en verkoper waardoor de kans op succes groot lijkt.

Waarom kiezen voor een Management Buy-Out?

De voornaamste redenen voor de keuze van een MBO zijn dat:

 • De huidige eigenaren het bedrijf niet aan externe partijen willen verkopen. Hier speelt de factor van vertrouwen weer een grote rol;
 • Er komt geen opvolging vanuit familie;
 • Een multinational die uit meerdere units bestaat een onderdeel wil verkopen. Als manager zie je zo’n moment vaak al aankomen.

Voordelen MBO:

 1. Het bedrijf is al goed bekend bij het management, waardoor afbreukrisico klein is;
 2. Het due diligence onderzoek zal beperkt zijn aangezien de koper het bedrijf al goed kent;
 3. Een MBO is over het algemeen relatief succesvol;
 4. Het is een mooie stap voor een ambitieus management dat zijn plateau heeft bereikt.

Nadelen MBO:

 1. Ondernemerschap kan onderschat worden. Een goede manager hoeft niet altijd gelijk een goede ondernemer te zijn;
 2. De solvabiliteit– vooral na de overname – van het bedrijf zal zwak zijn;
 3. Door de Wet van Kapitaalbescherming dient een scheiding te worden gemaakt tussen de overnamefinanciering en de bedrijfsfinanciering van het bedrijfskapitaal;

Verschil Management Buy-Out en Management Buy-In

Een andere term dat erg veel lijkt op een Management Buy-Out is een Mangement Buy-In (MBI), echter zijn de twee termen niet hetzelfde. Het is dus belangrijk dat de termen niet door elkaar worden gebruikt. Bekijk alle venture capital en private equity termen en begrippen. 

Bij een MBI koopt een externe particulier of een investeerder zich in een onderneming in en kopen zij de zittende aandeelhouders uit. Het verschil tussen de twee termen zit dus in het feit dat bij een MBI de kopers niet bekend zijn bij de onderneming en bij een MBO wel. Bij een MBI moet de koper dus tijd en moeite  steken in het kennis maken met de onderneming en alles wat daarbij komt kijken.

Tips bij een MBO:

 • Maak duidelijke afspraken. Als er meerdere managers samen het bedrijf overnemen, is het belangrijk om vooraf goed te overleggen. In deze situatie is vooral de toekomstvisie belangrijk, dus bespreek dit vooraf om naderhand conflicten te verkomen.
 • Schrijf een toekomstig businessplan. Een MBO wordt veelal gefinancierd met vreemd vermogen. Door het hebben van een goed en compleet businessplan wordt het makkelijker om externe financiers te overtuigen van de haalbaarheid van alle ideeën.
 • Betrek de huidige eigenaar bij het proces. Zoals eerdergenoemd gaat het bij een MBO om vertrouwen. Zorg er dus voor dat je de huidige eigenaar betrekt bij het proces en blijf transparant.
 • Sta stil bij de juridische structuur. De gekozen structuur heeft invloed op de waarde van het bedrijf, de verhoudingen tussen de partners en de belasting die er moeten betaald worden.
 • Informeer personeel. Om dergelijke problemen te voorkomen is het goed om het personeel tijdig te informeren over alle plannen en de mogelijke consequenties hiervan.

 Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code