Misverstanden over investeerders

10 juni 2020

In verband met de coronacrisis hebben veel ondernemers en consultants behoefte aan ondersteuning bij het vinden van nieuw kapitaal. Sommige sectoren zijn daarbij erg hard getroffen.

Op venturemedia.nl begonnen ze vorig jaar een serie over de belangrijkste misverstanden over investeerders. Hieronder een nieuwe

Aanname

Ik zoek een betrouwbare investeerder.

Veel kapitaalzoekers zoeken niet zozeer iedere mogelijke investeerder, maar zijn op zoek naar wat zij een betrouwbare investeerder noemen.

Achtergrond

De meeste kapitaalzoekers zijn sterk emotioneel betrokken over bij idee of plan, en ook behoorlijk bang dat ze de controle over dat plan kwijtraken. Bijvoorbeeld dat het gekopieerd wordt of dat er iets anders gebeurt waardoor de waarde van het idee of plan in rook opgaat.

Tegelijkertijd ligt de wereld van investeerders buiten hun comfortzone. Ze kennen vaak geen investeerders, kennen hun wereld niet, zijn niet ingelezen in het jargon en denken dat het machtige spelers zijn die een ondernemer kunnen maken en breken. De onbekendheid met investeerders leidt dus vaak tot angstige fantasieën dat investeerders er met hun idee vandoor gaan, of dit zelfs aan anderen doorgeven, waarbij de ondernemer met niets achterblijft.

Werkelijkheid 4

Onze ervaring is dat de meeste investeerders minimaal redelijk tot zeer betrouwbaar zijn. We kennen eigenlijk nauwelijks gevallen waarbij de ondernemers duidelijk door een of meer investeerders werden bedrogen.

Investeerders zijn in het algemeen geen partijen die vandaag in de markt verschijnen en morgen weer weg zijn. Dat kan ook niet, want de meeste hebben als doel om de rest van hun leven, dus ook voorbij hun pensioen, met die activiteit bezig te zijn. Ze bewaken hun reputatie daarom zorgvuldig.

Het overzicht dat we bieden in deVenture Capital GidsVenture Capital Gids (De Top 100 van investeerders) kan daardoor bestaan uit investeerders waarvan we de betrouwbaarheid in zekere mate kunnen inschatten. We vinden het veelzeggend dat de gemiddelde levensduur van een investeringsmaatschappij boven de 5 jaar ligt. Sommige bestaan zelfs al 20 jaar. En daarbij praten we niet eens over de grotere partijen.

Wel zijn er een aantal andere zaken aan de hand, die voor de kapitaalzoeker een reeel risico vormen.

1. Investeerders hebben een grote kennis- en routinevoorsprong op ondernemers met betrekking tot het investeringsproces. We onderstrepen hier dat kapitaal zoeken een proces is, dat enkele maanden kan duren en duidelijke stadia kent, en beslist geen enkelvoudige gebeurtenis is.

De ondernemer kan dit verschil overbruggen door zich goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld door zich goed in te lezen in de materie, door bijeenkomsten te bezoeken of door adviseurs (zoals KRS Adviseurs) in te huren.

2. Veel informele investeerders (die vaak zelf ondernemer zijn geweest) hebben daarnaast een voorsprong op het gebied van het ondernemerschap, omdat het ervaren ondernemers zijn. Dit is overigens niet bij alle informele investeerders altijd het geval. Sommige hebben een grootste deel van hun werkende leven een baan gehad en hebben bij hun vertrek een gouden handdruk meegekregen, waarvan ze nu een deel willen investeren.

3. De gemiddelde investeerder krijgt jaarlijks verschillende ideeen gepresenteerd die in zekere zin inhoudelijk vergelijkbaar zijn. Dit is de reden dat investeerders nooit een geheimhoudingsverklaring (NDA) kunnen tekenen. Behalve soms op het moment dat het besluit tot een investering al gevallen is.

4. In de relatie tussen de investeerder en kapitaalzoekers is het onze ervaring helaas ook dat, als er een probleem bestaat rondom de kwestie van betrouwbaarheid, het probleem vaak aan de kant van de kapitaalzoekende ondernemer zélf zit.
Bijvoorbeeld, zo goed als alle businessplannen die we hebben gelezen, werden gemaakt vanuit een mix van aannames, wishful thinking en een onvolledig begrip van de terminologie die in een businessplan wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld, zo goed als alle businessplannen die we hebben gelezen, werden gemaakt vanuit een mix van aannames, wishful thinking en een onvolledig begrip van de terminologie die in een businessplan wordt gebruikt. We hebben business plannen gezien met een cashflow-prognose die er alleen in stond omdat het een formele vereiste was, maar die bij navraag op nattevingerwerk gebaseerd was. Kortom, een die uit de duim gezogen cijfers bevatte. Of een businessplan dat een stelling bevatte zoals ‘in Jaar 2 verdienen we 15 miljoen euro’, een bedrag dat niet anders dan wishful thinking was. We hebben ‘ondernemers’ meegemaakt die beweerden een track record als ondernemer te hebben, maar dat alleen bleek te gaan om een aantal positieve gesprekken met potentiële klanten. Maar zoiets is geen track record.

Kapitaalzoekers beseffen vaak niet dat ze niet alleen hard en vaak op de deur van investeerders moeten kloppen, maar ook dat ze daarna het vertrouwen van de investeerder nog moeten winnen.

De meeste kapitaalzoekers die we hebben meegemaakt, beseften niet dat ze bij de presentatie van hun verwachtingen maar beter realistisch kunnen zijn, en dat ze dus niet moeten bluffen. Ze mogen wel enthousiast zijn, graag zelfs, maar ze mogen niet bluffen, liegen of aannames doen. Ze moeten hun afspraken nakomen en opvolgen.

Het gevolg van een houding bij ondernemers van overdrijven, bluffen of liegen, kan zijn dat investeerders dit – bewust of onbewust – oppikken. Het gevolg daarvan kan zijn dat de investeerder de ondernemer minder gaat vertrouwen en uiteindelijk de interesse in de mogelijke investering zal verliezen.

Onze ervaring is ook dat het vaak de meest onervaren ondernemers zijn, die hun beloften niet kunnen waarmaken, die zich druk maken over de betrouwbaarheid van investeerders. Ze zouden zich meer druk moeten maken over hoe betrouwbaar ze zelf op de investeerder over komen.

Met andere woorden, er is in onze optiek geen tekort aan betrouwbare investeerders. Het vinden daarvan is in onze ervaring nooit het probleem. Een tekort aan betrouwbaarheid aan de kant van kapitaalzoekers, is naar onze ervaring helaas vaak wel een probleem.

De kapitaalzoeker kan hier veel aan doen. Naast een goede oriëntatie op de wereld van investeerders, bijvoorbeeld er ook voor zorgen dat de plannen goed doordacht zijn, dat aannames als aannames worden gepresenteerd (en niet als feiten), dat aannames worden getest voordat ze worden aangeboden aan anderen, dat afspraken worden nagekomen en dat contacten en gesprekken goed worden opgevolgd. Serieuze kapitaalzoekers hebben baat bij het boek Venture Capital Stappenplan, dat de stappen bij het vinden van professionele investeerders en de valkuilen goed op een rij zet.

Lees meer op VentureMedia.nl

Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code