Term Sheet – Een onmisbaar document

5 november 2020

Het onmisbare document bij de start van onderhandelingen met een investeerder in de wereld van Venture Capital; de term sheet.

Dit is een puntsgewijs overzicht van de voorwaarden om tot een investering te komen en vormt de basis voor verdere onderhandelingen. De term sheet is altijd één stap eerder dan de participatieovereenkomst, dit is de definitieve overeenkomst waar alle uiteindelijke voorwaarden in genoemd worden.

De eerste versie van de term sheet wordt vaak aangeleverd door de investeerder. De investeerder heeft over het algemeen meer juridische kennis dan een startup ondernemer, waardoor jij als ondernemer snel begint met een achterstand. Daarom is het belangrijk om je te verdiepen in de inhoud van een term sheet. Gelukkig zijn veel van de voorwaarden standaard.

 

Inhoud Term Sheet

Welke condities kun je aantreffen in een term sheet?

 • De hoeveelheid kapitaal die zal worden verstrekt aan de onderneming;
 • Prijs per aandeel en het totale aantal aandelen;
 • Het type aandelen (vaak gewone aandelen met stemrecht, wat later overgenomen wordt in de aandeelhoudersovereenkomst);
 • Doel van de investering;
 • De waardering van het bedrijf voor de investering;
 • Noodzakelijke voorwaarden om tot closing te komen, zoals de aanwezigheid van een goedgekeurd businessplan en een begroting;
 • Het recht van de investeerder om Due Diligence uit te voeren;
 • Bepalingen die verwatering van de aandelen tegengaan of de investeerder het recht geven de aandelen te verkopen zonder toestemming van andere aandeelhouders;
 • Een periode (na investering) waarbinnen aandeelhouders hun aandelen niet kunnen verkopen (Lock-up);
 • Verplichting om aandelen – zodra er een bod komt op alle aandelen – te verkopen en wel tegen dezelfde voorwaarden die zijn geaccepteerd door de investeerder(s) (Drag along);       
 • De bepalingen voor de management fee;
 • Het recht van de investeerder om een lid van de Raad van Commissarissen te benoemen;
 • Informatie over de onderneming waar investeerders recht op hebben (bijvoorbeeld P&L-rekening);
 • De benodigde transactiedocumentatie (aandeelhoudersovereenkomst en statuten);
 • Exclusiviteit: afspraak dat er niet met niemand anders onderhand mag worden over een participatie;
 • Geheimhouding over onderhandelingen;
 • Verwacht tijdstip waarop closing plaatsvindt;
 • Periode voor geldigheid van de term sheet;
 • Keuze voor toepasselijk recht (in de regel Nederlands recht) en welke rechter bevoegd is kennis te nemen van geschillen (rechtsmacht).

Het liefste wil je niet één term sheet als ondernemer, maar meerdere van verschillende investeerders die geïnteresseerd zijn in je onderneming. Dan heb je een keuze en kan er onderhandeld worden. Maar let op, je kunt er uiteindelijk maar één tekenen (exclusiviteit).

Juridische Status

De term sheet bevat geen 100% bindende afspraken. Het is een leidend document voor de onderhandelingen over de definitieve participatieovereenkomst. Term sheets kunnen om deze reden vergeleken worden met de Letter of Intent. Deze overeenkomsten zijn beide voorbereidend voor een definitieve overeenkomst en over het algemeen niet bindend.

Bepalingen die met het proces van onderhandelingen zelf te maken hebben zijn echter wel definitief, zoals bepalingen omtrent geheimhoudingen en exclusiviteit.

Volg ons

Recente plaatsingen

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code