Hoeveel financiering moet je als ondernemer ophalen bij een financieringsronde?

7 augustus 2020

Voordat je als ondernemer die op zoek is naar financiering op pad gaat om de gezochte financiering op te halen dien je te bepalen hoeveel financiering je op gaat halen.

Naast de fase waarin de onderneming zich bevindt is met name het benodigde bedrag van invloed op de keuze van het type financier die je gaat benaderen.

Als je onderneming in de seed fase zit waarbij er dus nog geen omzet wordt gemaakt en je zoekt een bedrag tot 300.000 – 500.000 EUR, dan zijn de meest logische partijen: Informal investors, Regionale ontwikkelingsfondsen, equity crowdfunding platformen en seed Venture Capital fondsen.

Als de onderneming reeds substantiële omzet genereerd, haar positie in de markt heeft verkregen en een Series B financieringsronde op wil gaan halen van 15.000.000 EUR om internationaal uit te breiden en wereldwijd naamsbekendheid te creëren, dan zijn late stage venture capital fondsen en corporate venture fondsen van grote strategische partijen de meest voor de hand liggende keuze.

De nadruk van het bepalen van de financieringsbehoefte ligt vaak op het financiële model (dat altijd onjuist is), waarin wordt berekend wanneer de onderneming cash flow positief is.

Ons advies is om te focussen op de tijdspanne die je als ondernemer wilt overbruggen tot je een bepaalde ‘milestone’ binnen je onderneming hebt behaald.

Als je onderneming in de seed fase zit; bereken dan hoe lang het duurt voordat je een X aantal gebruikers van je product/applicatie verwacht, of wanneer je een bepaald omzetdoel hebt bereikt.

Bereken vervolgens hoeveel maandelijkse uitgaven (burn rate -/- beoogde te behalen omzet) je hebt totdat je dit punt hebt bereikt.

Stel, je hebt 8 maanden nodig om je milestone te bereiken, het team waarmee je werkt is 8 man groot en die hebben een maandelijks gemiddeld salaris van 5.000 EUR per maand. Je overige maandelijkse kosten bedragen tevens 5.000 EUR per maand.

Voorbeeldberekening:

De berekening is dan als volgt: 8 * 8 * 5.000 EUR = 320.000 EUR aan personeelskosten +/+ 8 * 5.000 EUR = 40.000 EUR aan overige kosten.

Het totale bedrag is in dit geval 360.000 EUR. Ons advies is om altijd meer te vragen dan benodigd, omdat je tijd nodig hebt om tot 8 man te komen en het altijd langer duurt dan verwacht. In dit geval zou ons advies zijn om 450.000, of 475.000 EUR te vragen aan benodigde financiering.

Per onderneming is de benodigde tijd om tot een bepaald punt te komen verschillend. Een softwarebedrijf moet binnen 12 maanden wel veel progressie kunnen boeken (veelal zie je aanvragen voor een periode van 18 maanden), maar een bedrijf dat een nieuw medicijn ontwikkeld heeft enkele jaren nodig doordat er veel en langdurig getest moet worden.

Laat je derhalve niet leiden door het financiële model, echter focus je op het feit dat je voldoende tijd hebt om wat te kunnen laten zien.

Let er echter wel op dat je niet teveel aan financiering vraagt, want dan kun je investeerders afschrikken.

Als je bijvoorbeeld in de hierboven genoemde casus om 900.000 EUR zou vragen en je spreekt met een geïnteresseerde partij die vraagt hoeveel er reeds is gecommitteerd door andere investeerders en het antwoord is 300.000, dan zou de betreffende investeerder kunnen denken dat je nooit het benodigde bedrag bij elkaar kan krijgen en is hierdoor terughoudender.

Het is een stuk sterker om aan te kunnen geven, ik heb reeds 300.000 EUR gecommitteerd en heb nog ruimte voor 1 of 2 investeerder om tot de benodigde 450.000 EUR te komen.

Om een gezonde cap table te behouden na financiering, ligt de range van het te verkopen aandelenbelang vaak wel in dezelfde range voor bijvoorbeeld een seed, of Series A ronde. Als je gevraagde bedrag te hoog is zal je als ondernemer een veel hogere waardering van de onderneming neerleggen bij de financier, die hierdoor kan afschrikken.

Kortom, het bepalen van het benodigde financieringsbedrag is een onderdeel van het financieringsproces dat goed overdacht moet worden, want het kan de propositie aantrekkelijk maken, of investeerders afschrikken als het gevraagde bedrag niet juist is gesteld.

Volg ons

Recente plaatsingen

Uniek advertentie concept op pizzadoos

Uniek advertentie concept op pizzadoos

Benodigd Kapitaal: € 210.000,-
Maandelijkse Omzet: € 0,-
Sector(en): B2C-Software, Consumentengoederen, E-Commerce, Marketing

Deze onderneming introduceert een hippe manier van adverteren waarbij de concurrentie minimaal is! Wij hebben een formule on...

Lees meer

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Andere interessante plaatsingen

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code